De IJsclub

NIEUWS op 29 oktober  2020 is er een bestuursvergadering geweest hier is besloten om geen ledenvergadering te houden ivm covid 19 regels en protocollen.

Het weer

Lid worden

Locatie

Nieuws

Tevens is besloten dat dit seizoen 20/21 de contributie niet wordt geïnd. De ledenkaarten zijn uitgeschreven en zullen deze maandenbij u worden bezorgd. Dit seizoen zijn de LEDEN vrij gesteld van contributie.

De aftredende bestuursleden zijn Gerard Bonhof en Gerrit Bouwman en stellen zich opnieuw beschikbaar als bestuurslid. Zijn er vragen en/of mededelingen gaarne  via onze website kenbaar aan ons te maken. Voor verdere info ed kunt u ook mailen naar g.bouwman20@upcmail.nl.

Welkom op de site van onze IJsclub

 

De IJsbaan is weer gesloten helaas

Van 13.30u tot 17.00u en van 19.00u tot 22.00u kunt u heerlijk genieten van het mooie ijs en veel gezelligheid.

Op onze site vindt u informatie over onze ijsclub, openingstijden en de tarieven. Onze ijsbaan, aan de Kampweg 2 in Nijbroek, beschikt over een (verwarmd) kantine/toilet en is verlicht in de avonduren.